Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Dobiášova – oprava sociálního zázemí v 1 PP tělovýchovného pavilonu
Odesílatel Štěpán Ovádek
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2021 09:59:44
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "ZŠ Liberec, Dobiášova – oprava sociálního zázemí v 1 PP tělovýchovného pavilonu".

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Štěpán Ovádek


Přílohy
- ZD ZŠ Dobiášova - oprava sociálního zázemí v 1 PP_fin.pdf (840.52 KB)