Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení SZŠ – oprava příjezdové cesty a parkoviště za objektem
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2021 09:48:43
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "SZŠ – oprava příjezdové cesty a parkoviště za objektem".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD SZŠ oprava zpěvněných ploch.pdf (839.50 KB)