Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Souvislá údržba po opravách IS - ulice Srbská, Liberec
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2021 10:06:27
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu " Souvislá údržba po opravách IS - ulice Srbská, Liberec".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD souvislá údržba Srbská OK.pdf (1.06 MB)