Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Bytové domy – provádění periodických revizí a kontrol
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 10:53:07
Předmět Doplnění zadávací dokumentace I

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, doplňuje zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Doplneni_ZD_I.pdf (384.36 KB)
- Cenová kalkulace - plynové zařízení, upravená.xlsx (18.21 KB)