Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění funkce TDI a zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.04.2021 11:43:15
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Na základě žádosti dodavatele poskytujeme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.


Přílohy
- VZD č. 1.pdf (523.48 KB)