Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Souvislá údržba po opravách IS - ulice Jiskrova, Liberec
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2021 08:46:08
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Souvislá údržba po opravách IS - ulice Jiskrova, Liberec".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD údržba po IS ul. Jiskrova OK.pdf (1.18 MB)