Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zvýšení bezpečnosti dopravy III - Na Pláni, Lipová, Blažkova
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2021 10:06:28
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Zvýšení bezpečnosti dopravy III - Na Pláni, Lipová, Blažkova".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Na Pláni Lipová Blažkova OK.pdf (1.11 MB)