Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace lesoparku Fibichova - část I. - arboristika
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2021 13:07:36
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Revitalizace lesoparku Fibichova - část I. - arboristika".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Fibichova část I - arboristika OK.pdf (1.04 MB)