Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, Liberec
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2021 09:20:16
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, Liberec".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, LB OK.pdf (1.05 MB)