Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Park Petra Bezruče - arboristika
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2021 13:06:15
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Park Petra Bezruče - arboristika".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD park Petra Bezruče - arboristika.pdf (835.71 KB)