Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Souvislá údržba po opravách IS - ulice Slovanské údolí a Javorová, Liberec
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2021 10:14:32
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Souvislá údržba po opravách IS - ulice Slovanské údolí a Javorová, Liberec".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD souvislá údržba Slovanské údolí a Javorová.pdf (1.10 MB)