Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, Liberec - II
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2021 14:21:13
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova, Liberec - II".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Oprava opěrné zdi v ulici Ondříčkova II.pdf (1.05 MB)