Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově – stavební práce
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2021 14:02:50
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace IX

Vážení dodavatelé,
zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje odpověď na vznesený dotaz.
Zadavatel upozorňuje na změnu ZD a posun lhůty pro podání nabídek.
Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Vysvetleni_a_zmena_ZD_IX_Socialni_bydleni_Na_Zizkove.pdf (399.72 KB)
- Příloha č. 5 - výkaz výměr - vysvětlení a změna ZD.zip (405.73 KB)