Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Regenerace sídliště Ruprechtice, Liberec, I. etapa - II
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2021 08:20:54
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Regenerace sídliště Ruprechtice, Liberec, I. etapa - II".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD - Ruprechtice II.pdf (768.01 KB)