Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce objektu Uran, Liberec
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2021 15:23:52
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace XII

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace XII.pdf (397.29 KB)
- Protokol o odběru vzorku stavebních materiálů.pdf (293.62 KB)
- Protokol o zkoušce.pdf (717.66 KB)