Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Organizace rezidentního parkování na sídlištích v Liberci
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2021 09:53:13
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Organizace rezidentního parkování na sídlištích v Liberci".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD parkování na sídlišti OK.pdf (973.45 KB)