Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.11.2021 14:23:51
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

V návaznosti na žádost dodavatele poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace č.1.


Přílohy
- VZD č.1.pdf (596.20 KB)