Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2021 12:56:42
Předmět Vysvětlení zadávací dokumetace č.3

V návaznosti na žádost dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č.3. Lhůta pro podání nabídek v elektronické podobě se neprodlužuje.


Přílohy
- VZD č.3.pdf (1,002.04 KB)