Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2021 13:04:08
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.4

Dle ustanovení § 98 odst. 1 Zákona a následně § 99 Zákona poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č.4. Zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v elektronické podobě.


Přílohy
- VZD č.4.pdf (431.51 KB)