Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.12.2021 12:28:40
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.7

V návaznosti na žádost dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 7. Lhůta pro podání nabídek v elektronické podobě se neprodlužuje, končí dnem 10.01.2022.


Přílohy
- VZD č. 7.pdf (385.31 KB)