Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Prodloužení splaškové kanalizace – Splaškové kanalizační přípojky I. etapa
Odesílatel Zdeněk Ferus
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.12.2021 09:54:17
Předmět Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Děkujeme za podané nabídky.


Přílohy
- 01_Vyzva_ZD_17_12elp.pdf (939.91 KB)