Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.12.2021 13:35:45
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.25

Na základě žádosti dodavatele o vysvětlení poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace č. 25. Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, lhůta končí dne 12.1.2022 v 10:00 hod.


Přílohy
- VZD č. 25.pdf (414.98 KB)