Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace lesoparku Fibichova - část III. - tůně
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2022 14:43:30
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu " Revitalizace lesoparku Fibichova - část III. - tůně ".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Fibichova tůně OK.pdf (1,006.74 KB)