Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Aktualizace a zpřesnění Územní studie krajiny – část LANDUSE/LANDCOVER (LULC) pro ORP Liberec
Odesílatel Štěpán Ovádek
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2022 11:22:37
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "Aktualizace a zpřesnění Územní studie krajiny – část LANDUSE/LANDCOVER (LULC) pro ORP Liberec".

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Štěpán Ovádek


Přílohy
- ZD LANDUSE Územní studie krajiny - aktualizace a zpřesnění_fin.pdf (824.47 KB)