Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Liberecké parky - část I. - pěstební opatření
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2022 08:52:31
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Liberecké parky - část I. - pěstební opatření".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Liberecké parky - služby OK.pdf (834.39 KB)