Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Liberecké parky - část II. - cesty a sadové úpravy
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.03.2022 13:49:04
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Liberecké parky - část II. - cesty a stavební úpravy".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Liberecké parky - stavba OK.pdf (829.84 KB)