Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ Liberec, Švermova – oprava sociálního zařízení v 1, 2 a 3 NP pavilonu B
Odesílatel Štěpán Ovádek
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2022 09:12:54
Předmět Doplnění a změna zadávací dokumentace I.

Vážení dodavatelé,
v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku "ZŠ Liberec, Švermova – oprava sociálního zařízení v 1, 2 a 3 NP pavilonu B" zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci.

V souvislosti s tímto doplněním dochází rovněž ke změně zadávací dokumentace. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.

Zároveň Vás upozorňujeme na změnu konce lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 24. března 2022 do 10:00 hod.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vámi podané nabídky.

S pozdravem

Ing. Štěpán Ovádek


Přílohy
- Doplnění a změna zadávací dokumentace I..pdf (336.22 KB)
- Příloha č. 4 - Upravený výkaz výměr.xlsx (325.07 KB)
- Příloha č. 5c - Projektová dokumentace - doplnění.pdf (218.07 KB)