Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2022 10:05:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumenace č. 1

na základě dotazu zveřejňuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + upravenou Zadávací dokumentaci (základní dokument) a přílohu č. 2 ZD. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nově končí 11.4.2022 v 10,00 hod.


Přílohy
- VZD1.pdf (788.03 KB)
- ZD základní dokument.pdf (6.39 MB)
- příloha č. 2 ZD - Rámcová dohoda.pdf (3.71 MB)