Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodání a instalace workoutu - Jáchymovská
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2022 09:01:03
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Dodání a instalace workoutu - Jáchymovská".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD - dodání a instalace workoutu Jáchymovská OK.pdf (820.78 KB)