Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2022 09:43:07
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

V návaznosti na žádost dodavatele poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6. Toto vysvětlení nemění zadávací podmínky ale vzhledem k tomu, že zadavatel VZD neuveřejnil včas, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která nově končí dne 3.5.2022 v 10,00 hodin.


Přílohy
- VZD č. 6.pdf (1.20 MB)