Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Odesílatel Lenka Pěničková
Organizace odesílatele Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. [IČO: 47311975]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2022 10:19:04
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

V návaznosti na žádost dodavatele, poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7. Toto vysvětlení mění zadávací podmínky a zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v elektronické podobě, nově končí dne 10. 5. 2022 v 10,00 hodin.


Přílohy
- VZD č. 7.pdf (867.14 KB)
- Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace předmětu plnění Veřejné zakázky_VZD 7.doc (186.50 KB)