Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec - úprava ramen křižovatky
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2022 10:35:33
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec - úprava ramen křižovatky".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD - křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská OK.pdf (1.19 MB)