Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Františkov
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.06.2022 09:15:17
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Františkov".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách OK.pdf (1.06 MB)