Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava komunikace a parkovacích míst - ulice Sněhurčina, Liberec
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2022 11:01:33
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zjednodušeného podlimitního "Oprava komunikace a parkovacích míst - ulice Sněhurčina, Liberec".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Sněhurčina - oprava komunikace OK.pdf (1.06 MB)