Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci "Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová"
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2022 07:48:20
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Výběr poskytovatele služeb TDS a koordinátora BOZP na akci Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD ZŠ Jabloňová - BOZP a TDS - OK.pdf (876.37 KB)