Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Františkov - II
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2022 14:33:02
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k. ú. Františkov - II".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách II OK.pdf (947.92 KB)