Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Regenerace sídliště Ruprechtice – II. a III. etapa – DSP/DPS
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 14:17:51
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Regenerace sídliště Ruprechtice – II. a III. etapa – DSP/DPS".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Regenerace sídlitě Ruprechtice DSP, DPS OK.pdf (965.55 KB)