Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava ulice Fučíkova vč. chodníků v úseku ul. Klášterní – Chelčického, Liberec
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 14:40:56
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky "Oprava ulice Fučíkova vč. chodníků v úseku ul. Klášterní – Chelčického, Liberec".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Oprava ul. Fučíkova_fin.pdf (1.18 MB)