Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava ul. Šlikova a ul. Tylova včetně chodníků v rozsahu Melantrichova, Hradební a Tř. Dr. M. Horákové, Liberec
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2022 07:31:25
Předmět Dodatečné informace č. II

Vážení dodavatelé,
z důvodu nutnosti přepracovat přílohu č. 3 zadávací dokumentace Návrh smlovuy o dílo dochází k posunu lhůty pro podání nabídky. Tímto Vás o této věci informujeme, viz přiložené Dodatečné informace č. II.


Přílohy
- Dodatečné informace č. II.pdf (343.33 KB)