Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Opravy perkových cest II
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2022 09:15:36
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Opravy perkových cest II".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD opravy perkových cest II OK.pdf (848.43 KB)