Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování územní studie ÚS Horská I
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2022 11:14:18
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Zpracování územní studie ÚS Horská I".
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- Zadavaci-dokumentace_Horska_I_fin_AB.pdf (984.36 KB)