Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Park Paměti národa – pěstební opatření
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2022 15:29:41
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,
tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Park Paměti národa – pěstební opatření".
Za předložené nabídky předem děkujeme
Ing. Alena Bláhová


Přílohy
- ZD_Park_pameti_naroda_-_pestebni_opatreni_002_.pdf (833.00 KB)