Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení speciálního požárního přívěsu pro hasiče II
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.02.2023 08:39:26
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Pořízení speciálního požárního přívěsu pro hasiče II".

Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD_Porizeni_privesu_pro_hasice_II_OK.pdf (835.50 KB)