Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dopracování základní emisní inventury Statutárního města Liberec
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2023 13:02:39
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Dopracování základní emisní inventury Statutárního města Liberec".

Za předložené nabídky předem děkujeme

Ing. Alena Bláhová


Přílohy
- ZD_BEI_final.pdf (1.02 MB)