Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova – část II. - sportoviště
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.03.2023 10:03:43
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Revitalizace dětského hřiště Kropáčkova – část II. - sportoviště".

Za předložené nabídky předem děkujeme.

Ing. Alena Bláhová


Přílohy
- Zadavaci_dokumentace_Kropackova-1.pdf (833.93 KB)