Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Studie organizace rezidentního parkování na sídlištích – etapa II
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2023 15:17:55
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu "Studie organizace rezidentního parkování na sídlištích – etapa II".

Za předložené nabídky předem děkujeme.

Ing. Alena Bláhová


Přílohy
- ZD_Organizace_rezidentniho_parkovani_-_etapa_II_fin.pdf (873.39 KB)