Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce systémů veřejného osvětlení 2022
Odesílatel Lucie Jírová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2023 09:48:18
Předmět Změna zadávací dokumentace II

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mění zadávací podmínky v rámci výše uvedené veřejné zakázky.

Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech.


Přílohy
- Zmena_ZD_II.pdf (587.87 KB)
- 07_Příloha 07_Technické parametry svítidel_VO Liberec 2022.xlsx (15.52 KB)