Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Souvislá údržba komunikace – oprava povrchu vozovky – ul. Chrastavská, Liberec
Odesílatel Štěpán Ovádek
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2023 09:11:59
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku "Souvislá údržba komunikace – oprava povrchu vozovky – ul. Chrastavská, Liberec".

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Za předložené nabídky předem děkujeme.

S pozdravem

Ing. Štěpán Ovádek


Přílohy
- ZD souvislá údržba Chrastavská_fin.pdf (1,011.24 KB)