Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zřízení vrtu a přívodu pitné vody do bytového domu Kateřinská 156, Liberec - Kateřinky
Odesílatel Jana Kolomazníková
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.07.2023 14:18:31
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v rámci zakázky malého rozsahu Zřízení vrtu a přívodu pitné vody do bytového domu Kateřinská 156, Liberec - Kateřinky".
Za předložené nabídky předem děkujeme.


Přílohy
- ZD Zřízení vrtu a přívodu pitné vody Kateřinky OK.pdf (885.80 KB)