Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování změny Z2_D územního plánu Liberec
Odesílatel Alena Bláhová
Organizace odesílatele Statutární město Liberec [IČO: 00262978]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.09.2023 10:33:51
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé,

tímto vás vyzýváme k prokázání splnění kvalifikace a podání nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení "Zpracování změny Z2_D územního plánu Liberec". Kompl

Za předložené nabídky předem děkujeme

Ing. Alena Bláhová


Přílohy
- ZD_Zpracovani_zmeny_Z2_D.pdf (1.15 MB)